ИЗБОРИ 2020.

Изборне листе са документацијом за избор одборника Скупштине  општине Врбас примаће следећа лица:

  • Јелена Ђурковић, секретар Комисије, тел. 064/8375684
  • Милица Копривица, заменик секретара Комисије, тел. 064/8053108
  • Ирина Влаховић, члан Комисије, 064/8053085
 
 

РИК

ПИК

Општина Врбас