2017. децембар - ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

125 кандидата за чланове савета МЗ

125 кандидата за чланове савета МЗ

26.12.2017.

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница донела је решење о утврђивању листе кандидата. Избори за...

Избори за савете МЗ заказани за 31. децембар

Избори за савете МЗ заказани за 31. децембар

01.12.2017.

  На основу члана 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине Врбас, Марјана Мараш, председница Скупштин...

Влада Србије именовала Привремени орган општине Врбас

Влада Србије донела је одлуку о распуштању локалних скупштина у Врбасу, Оџацима и Зајечару и увела привремене органе у овим општинама.

Влада је за председника Привременог органа општине Врбас именовала Милана Глушца, досадашњег председника општине, а за чланове Маријана Мијановића, Предрага Ројевића, Марјану Мараш и Горана Пејовића.

Закон дозвољава могућност да надлежни орган Републике Србије, односно влада у прецизно наведеним случајевима може распустити скупштину јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе може се распустити ако: скупштина не заседа дуже од три месеца, ако не изабере председника општине и општинско веће у року од месец дана од дана конституисања скупштине јединице локалне самоуправе или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке, и ако не донесе статут или буџет у року утврђеном законом.

Одлуку о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе влада доноси на предлог министарства које је надлежно за послове локалне самоуправе, односно надлежног органа територијалне аутономије. Председник Народне скупштине Републике Србије расписује изборе за одборнике у року од два месеца од ступања на снагу одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе.

РИК

ПИК

Општина Врбас